Heerlijk werken

Integriteit is een van de grondslagen van een succesvolle organisatie, evenals efficiency en effectiviteit. Niet integer gedrag vormt een risico voor een organisatie. Fraude en seksuele intimidatie bijvoorbeeld kunnen organisaties en mensen beschadigen. Een optimaal integriteitklimaat kan veel schade voorkomen.

Eerlijk werken levert bovendien voor leiding en medewerkers ook heerlijk werken op en daarmee een stromende organisatie waar iedereen trots op kan zijn. Iedere organisatie wordt immers gevormd door de mensen die er werken.

(H)eerlijk Werken is een onafhankelijk bureau voor klachtenonderzoek, advies en training op de gebieden (on)gewenst gedrag en integriteit.

Ik, Riek Vilters, ben juriste en heb jarenlange ervaring op deze gebieden. Ik ben tevens (plaatsvervangend) lid van het College voor de Rechten van de Mens, voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid en schrijfster van het boek Omgaan met seksuele intimidatie, een juridische praktijkgids ongewenst gedrag. Ik werk mensgericht en lever maatwerk, ga uit van de behoeften en wensen van een bedrijf en stem daar de plannen op af.

Met deze deskundigheid kan ik u en uw organisatie ondersteunen.