Integriteitbeleid

Visie
Voor een succesvolle organisatie is het van belang dat de basis van de organisatie op orde is en dat kwetsbaarheden in structuur en cultuur zoveel mogelijk zijn weggenomen. De basis op orde betekent bijvoorbeeld dat de administratieve organisatie adequaat is, met werkbare procedures, actuele werkinstructies en een effectieve interne controle. Ook is een gedragscode nodig die door iedereen wordt nageleefd.

Integriteit is een kenmerk van personen en organisaties.
Overigens zijn overheden verplicht een integriteitbeleid te voeren.

Professionele verantwoordelijkheid
Bij integriteit gaat het er om dat leiding en medewerkers zorgvuldig omgaan met elkaar, de klant, de organisatie en de maatschappij (het milieu bijvoorbeeld). Ze nemen hun professionele verantwoordelijkheid en praten met elkaar over de manier van werken, waarden en normen. De organisatie stimuleert het integriteitbewustzijn.

Integriteit is een vanzelfsprekend onderdeel van bedrijfsvoering en managen.

Professioneel advies en training
Vraagt integriteit in uw organisatie om prioriteit, maar heeft u de deskundige capaciteit onvoldoende in huis? Dan is tijdelijke, externe ondersteuning een goede optie. Ik maak samen met leidinggevenden en medewerkers een plan van aanpak, van instrumenteel tot integraal.

Samenwerking
Om u en uw organisatie optimaal te ondersteunen maak ik deel uit van het Netwerk (H)eerlijk Werken.