Klachtencommissie ongewenst gedrag

Visie
Op grond van de wet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en pesten. Dat betekent dat organisaties proberen ongewenst gedrag tegen te gaan door beleid en optreden bij incidenten.

Slachtoffers van ongewenst gedrag hebben recht op ondersteuning, zorgvuldig onderzoek en zorgvuldige beslissingen. Daarvoor hebt u een vertrouwenspersoon en een klachtenreglement nodig, met daarin opgenomen een onafhankelijke en deskundige klachtencommissie.

Professioneel advies en training
Klachtenonderzoek en bewijsrecht vergen specifieke deskundigheid en ervaring. De vraag is of u die voldoende in huis heeft?

De samenstelling van een klachtencommissie is aan de organisatie en kan zowel met internen als externen worden ingevuld of met een mix van beide.

Ik bied ondersteuning:

  • Als extern lid/voorzitter klachtencommissie;
  • Bij de formatie van een externe klachtencommissie;
  • Bij het ontwikkelen van een klachtenreglement;
  • Door training van klachtencommissies en vertrouwenspersonen.

Samenwerking
Om u en uw organisatie optimaal te ondersteunen maak ik deel uit van het Netwerk (H)eerlijk Werken en werk ik samen met Hubert Consult, Leiden.